Ads Top

Apa Itu Tanah Rizab Melayu Dan Tanah Adat

Bagi harta tanah yang dikategorikan sebagai Tanah Rizab Melayu, hanya orang melayu sahaja yang diiktiraf didalam peruntukkan enakmen rizab Melayu yang masih berkuatkuasa di negeri-negeri Semenanjung Malaysia.


Selain itu juga terdapat perundangan lain yang berkait rapat dengan pemilikan harta tanah oleh kelompok bumiputera lain di Malaysia seperti :

1. Enakmen Pegangan Adat 1926 di Negeri Sembilan

2. Tanah Adat Melaka bagi Negeri Melaka

3. Tanah Kawasan Penempatan Orang Asli Semenanjung Malaysia

4. Tanah Adat Bumiputera di Sabah Sarawak

No comments:

Powered by Blogger.